Sisältöön »
Logo [WasteWise Group Oy]
WasteWise Group Oy
 

HUIPPUTEKNOLOGIALLA KOHTI KIERTOTALOUTTA

Maailmamme on matkalla fossiilitaloudesta kohti kiertotaloutta, ja me haluamme olla tekemässä siirtymästä nopeamman. Intohimomme on uurastaa haasteellisten jätevirtojen parissa, kehittää uutta teknologiaa ja ratkaisuja, jotta vaikeimmistakin jätevirroista saadaan uutta raaka-ainetta. Silloin varttuvien sukupolvien ei tarvitse enää kajota ehtyviin luonnonvaroihin.

Innovatiivinen teknologiamme mahdollistaa sekalaisen muovijätteen kierrättämisen takaisin muoviteollisuuden raaka-aineeksi. Nokian laitoksella prosessoimme esikäsitellyn muovijätteen korkealaatuiseksi öljytuotteeksi, joka jatkaa matkaansa öljynjalostamolle korvaamaan fossiilista raakaöljyä jalostamon syötteenä. Lopputuotteena syntyy uusia raaka-aineita muoviteollisuuden käyttöön.

Rakennamme Suomeen kemiallisen kierrätyksen käsittelykapasiteettia ja luomme uutta innovatiivista kiertotalousliiketoimintaa. Tuotannollinen toimintamme on käynnistynyt Nokian laitoksella vuoden 2021 lopulla.

Me annamme muovimolekyyleille uuden elämän – tästä ikuisuuteen.

 
Ajankohtaista
 

Ajankohtaista

Suomen Kiertoketju Oy hankki omistukseensa kumi- ja muovijätteiden kierrätykseen erikoistuneen Wastewise Oy:n koko osakekannan. Yhdistymisen myötä Kiertoketjun kierrätyskonsepti täydentyy mekaanisella lajittelu- ja esikäsittelyinfralla, jonka myötä pystymme palvelemaan laajamittaisesti muovi- ja kumiteollisuutta siirtymässä kohti kiertotaloutta. Yhdistymisen myötä Suomen Kiertoketju Oy:n nimi muuttui Wastewise Group Oy:ksi. 

 

KEMIALLINEN KIERRÄTYSKONSEPTI

Kemiallinen kierrätyskonseptimme perustuu kehittämäämme pyrolyysiteknologiaa hyödyntävään innovatiiviseen laitosratkaisuun. Pyrolyysiprosessin avulla muunnamme muovijätteen nestemäiseksi öljytuotteeksi. Tämä tapahtuu suljetussa prosessissa korkeassa lämpötilassa ilman hapen läsnäoloa. Pyrolyysireaktorissa pitkäketjuiset muovipolymeerit pilkkoutuvat kaasumaisessa muodossa oleviksi, lyhytketjuisiksi hiilivedyiksi, joista pyrolyysiöljy saadaan talteen lauhduttamalla. Lauhtumattomat hiilivetykaasut hyödynnetään prosessin sisäisessä energiantuotannossa. Prosessin sivutuotteena syntyy kiintoaines, pyrolyysihiili, joka voidaan hyödyntää uudelleen raaka-aineena. 

 
Teknologia
 
Molecules are forever.
 

Muovien kemiallisen kierrätyksen arvoketju

Molekyylit kiertävät ikuisesti

Muovien käytön nopea lisääntyminen on aiheuttanut vakavan globaalin jäteongelman. Kierrätysratkaisut eivät ole kehittyneet samassa tahdissa. EU-maiden keräillystä muovijätteestä vain kolmannes päätyy kierrätykseen, loput edelleen polttoon ja kaatopaikoille. Uusille kierrätysratkaisuille on valtava tarve.

Mekaanisen kierrätyksen rinnalle tarvitaan kehittyneitä kemiallisen kierrätyksen ratkaisuja. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa mahdollistamme muovimolekyylien kemiallisen kierron muovista muoviksi.

 

ICSS - sertifikaatti

Olemme sitoutuneet edistämään kestävää kiertotaloutta ja vähähiilistä tuotantoa. Tästä osoituksena olemme saaneet kansainvälisen ISCC Plus sertifikaatin. Toimintamme on läpinäkyvää, kestävää ja jäljitettävää kautta koko kierrätyksen arvoketjun.

Tuotantoprosessimme hiilikädenjälki on jalanjälkeä jämerämpi. Tämä tarkoittaa sitä, että pystymme tarjoamaan nykyisin polttoon päätyville muovijätteille kierrätysratkaisun, joka vähentää oleellisesti muovituotannon hiilijalanjälkeä.