Sisältöön »
ISCC
ajankohtaista-ruokamuovikuva952455614.jpg
 

Ajankohtaista

 

29.04.2024

WasteWise Group vieraili Brysselissä – mitä WCEF opetti tänä vuonna?

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF (The World Circular Economy Forum) järjestetään vuosittain. Se kokoaa yhteen liike-elämän johtajia, päättäjiä ja eri asiantuntijoita keskustelemaan tämän hetken parhaista kiertotalousratkaisuista. Foorumin yhteydessä järjestetään samalla lukuisia oheistapahtumia. Tänä vuonna myös WasteWise Group sai kutsun tapahtumaan Brysseliin. Poimimme teille muutamia näkökulmia paikan päältä.


Yrityksen toimitusjohta Kaisa Suvilampi esittelee WasteWisen Groupin ratkaisua Meet&Mingle -tapahtumassa


Kiertotaloutta käytännössä

Vuoden vahvana teemana Brysselissä näkyi resurssien käytön kestämättömyys sekä kiertotalousteollisuuden haasteet. Sijoittajat eivät osaa vielä arvostaa kiertotalouden mukaista liiketoimintaa, mikä tuo alan yrityksille ongelmia rahoituksen puuttumisen myötä. Kuitenkin useat tahot kuten IMF, EIF sekä erinäiset EU:n järjestöt olivat edustettuina paneelikeskusteluissa, joissa vakuutettiin, että kaikki mahdolliset kiertotaloutta tukevat toimet laitetaan käytäntöön. Keskusteluissa käytiin myös läpi eriarvoisuutta resurssien saatavuuden ja käytön suhteen. Kuluttajien käyttäytymistä peilattiin kestävän kehityksen kasvuun sekä siihen, miten markkinointiviestintä muokkaa kuluttajien arvoja sekä ostokäyttäytymistä.

WasteWise Group esitteli omaa ratkaisuaan

Tilaisuus oli Sitran puolelta hyvin järjestetty. Aikataulut olivat sopivan tiiviitä ja keskusteluille sekä verkostoitumiselle jäi väliajoilla hyvin aikaa. Paikalle oli kutsuttu laajasti asiantuntevia vieraita. Suomalaisuus ja Suomen osallistuminen järjestävänä tahona tuli vahvasti esiin paneelikeskustelun vieraiden sekä tilaisuuden markkinoinnin kautta. WasteWise Group pääsi myös esittelemään omaa ratkaisuamme kansainväliselle yleisölle ja paikalla olikin paljon kiinnostuneita kuulijoita. Lisäksi olimme mukana Suomen messuosastolla, jonka järjestämistä toteutti mm. Uudenmaan Liitto.

Tilaisuus sopii kaikille kiertotalouden parissa työskenteleville sen laajan teemavalikoiman takia. WCEF on tällä hetkellä osallistujamäärältään rajattu kutsutilaisuus ja sosiaalisessa mediassa pyydettiinkin Sitraa avaamaan tilaisuus laajemmalle osallistujajoukolle.

WasteWise Group sai Brysselistä paljon hyödyllistä tietoa EU-tason kiertotalouden tilasta, rahoitusmalleista, sekä globaaleista haasteista resurssien käytön ja raaka-aineiden tuotannon sekä jakautumisen suhteen.

Teksti ja kuva: Katja Vaulio, Antti Åke ja Kaisa Suvilampi