Sisältöön »
ISCC
ajankohtaista-ruokamuovikuva952455614.jpg
 

Ajankohtaista

 

28.02.2024

Töissä pyrolyysin parissa – tavallinen päivä Nokian laitoksella

Yksi planeettamme ympäristöuhista on ehdottomasti muovijäteongelma. Se uhkaa sekä biodiversiteettiä, että ihmisten ja eläinten terveyttä. Me WasteWise Groupilla haluamme osaltamme edistää muovijätteiden kierrätystä ja vähentää muovin päätymistä polttoon. Siinä työssä hyödynnämme pyrolyysiä. Koska toimintamme on useimmille uutta, eikä kilpailijoita ole edes globaalisti kovin montaa, ajattelimme kertoa tyypillisestä työpäivästä laitoksellamme Nokialla.

Laitosoperaattori valvoo ja huoltaa prosessia

Valmistamme muovijätteestä pyrolyysiöljyä oman teknologiamme avulla. Sillä korvataan fossiilista raakaöljyä uusien muoviraaka-aineiden valmistuksessa. Liiketoimintamme myötä jokainen tuhat kiloa prosessoitua jätettä säästää jopa 2 t/CO2eq. Tässä työssä tarvitsemme laitosoperaattoreita. He osallistuvat tuotantoprosessimme kehittämiseen, hallintaan ja kunnossapitoon. Työtehtävät sisältävät valvomotyöskentelyä, mekaanista huoltoa sekä kemikaalien käsittelyä.

”Tässä työssä olisi tarvetta ainakin sähköasentajalle, kunnossapidon osaajalle ja mekaanikolle. Minä olen tämmöinen kemikaalihirmu, eri muovilaatujen termiset reaktiotuotteet ovat jatkuvan kiinnostuksen kohteena,” kertoo Teemu Järvenpää. Hän on ollut laitoksella töissä vuodesta 2022. ”Tavallisena päivänä laitoksen ollessa tuotannossa muovin pyrolyysiä seurataan valvomosta käsin. Seisakkien aikana teemme laitoksen kunnossapitoa ja muovien esikäsittelyä sekä suunnittelemme seuraavia tuotantojaksoja", Teemu avaa työnkuvaansa. Ongelmatapauksissa kaivetaan työkalut esiin ja katsotaan, mitä tilanteelle voi tehdä. Teemu kuvailee työtään mielenkiintoiseksi. Hän odottaa jo tulevaa laitoksen laajennuksen pilotointia.

Muovijätteestä pyrolyysiöljyksi

Laitoksemme tavoitteena on toimia jatkuvatoimisesti vuorokauden ympäri. Kiinnostavinta on varmasti nähdä, kuinka muovijätteestä muotoutuu pyrolyysiöljyä. Työhön sisältyy myös eri muovilaatujen testaamista ennen varsinaista tuotantoon siirtymistä. Joissain muovilaaduissa on nimittäin ominaisuuksia, joiden takia ne eivät kelpaa kemialliseen kierrätykseen.

Tomi Siro on ollut WasteWisella jo vuodesta 2019. Hänen vastuullaan on erityisesti raaka-aineen käsittely. ”Emme puhu alalla jätteestä, vaan ennemminkin raaka-aineesta. Käsittelen materiaaleja, otan niitä vastaan, lajittelen ja lastaan eteenpäin”, Tomi avaa työtehtäviään. Pyrolyysistä hän sanoo, että ”työ on aika haastavaa ja paljon tulee uusia asioita eteen. Jos tämä olisi kovin helppoa, kaikkihan sitä tekisivät”. Toisaalta ajon aikana työ voi olla myös rauhallista valvomotarkkailua. Välillä tehdään tarkastuskierroksia ja katsotaan, että kaikki on kunnossa. Pyrolyysiin syötettävää materiaalia täytyy myös pitää silmällä. ”Työssä motivoi erityisesti hyvä työporukka ja alan uutuus. On kiinnostavaa testata uutta materiaalia, josta ei ole vielä mitään kokemusta”, Tomi mainitsee.

Paljon puhetta muovijätteestä – toivottavasti myös tekoja

Muovijäteongelma on nyt pinnalla monissa keskusteluissa. Ensisijaisesti jätehierarkian mukaankin muovin käyttöä tulisi vähentää, sitten pyrkiä lisäämään kierrätystä. Tässä kemiallisella kierrätyksellä, eli pyrolyysillä, on tärkeä rooli. Se ei kuitenkaan kilpaile mekaanisen kierrätyksen kanssa, vaan tukee sitä: mekaaninen kierrätys on ensisijainen vaihtoehto, ja jos se ei onnistu, kemiallinen on seuraava askel. Näin yhä vähemmän muovia päätyy kaatopaikoille, polttoon ja laittomasti luontoon. Meillä Nokian laitoksella pääsee siis tekemään työtä, jolla on pitkälliset, positiiviset seuraukset.

Teksti ja kuva: Katja Vaulio