Sisältöön »
ISCC
WasteWise Group Oy
 

Mekaaninen käsittely

Tytäryhtiö Wastewise Oy vastaa jätemateriaalien vastaanotosta, mekaanisesta esikäsittelystä ja välivarastoinnista. Toimintamme perustana on kattava ja monipuolinen kalusto kierrätysmateriaalien, erityisesti haasteellisten kumi- ja muovimateriaalien lajitteluun ja murskaamiseen. 

Esikäsittelemme muovijätemateriaalit pyrolyysiprosessiin soveltuviksi ja kierrätämme mekaanisesti erilaisia kumisivuvirtoja. Toimimme kiertotalouskumppanina useille teollisille toimijoille kumijätteiden kierrätyksessä. 

 
nosto-rengaskierratys.jpg
 

Rengaskierrätys

Lajittelemme ja jalostamme vuosittain tuhansia tonneja käytöstä poistuvia renkaita kierrätysmateriaaleiksi mm. maanrakennuskohteisiin korvaamaan neitseellisiä kiviaineksia.

Toimintamme laadunvarmistusjärjestelmä huomioi MARA-asetuksen mukaiset säädökset rengasleikkeen kierrättämisessä. Mara-asetus mahdollistaa rengasleikkeen käytön mm. väylä- ja kenttärakenteissa, vallirakenteissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa.

 

Rakenna rengasleikkeellä fiksusti

Rengasleike tuo maanrakennukseen ilmavuutta ja vedenläpäisykykyä. Sen käyttö säästää neitseellisen kiviaineksen käyttöä.

Lähde: Suomen Rengaskierrätys Oy

 
WasteWise Group Oy
 

Ota yhteyttä

 
Kaisa Suvilampi

Ari Sillanpää
Tuotantopäällikkö

Puh. +35840 553 80
ari.sillanpaa@wastewise.fi