Sisältöön »
ISCC
WasteWise Group Oy
 

Teknologia

Kemiallisen kierrätyskonseptimme keskiössä on kehittämäämme pyrolyysiteknologiaa hyödyntävä laitosratkaisu. Pyrolyysiprosessin avulla muunnamme muovijätteen nestemäiseksi öljytuotteeksi. Tämä tapahtuu suljetussa prosessissa korkeassa lämpötilassa ilman hapen läsnäoloa. Pyrolyysireaktorissa pitkäketjuiset muovipolymeerit pilkkoutuvat kaasumaisessa muodossa oleviksi, lyhytketjuisiksi hiilivedyiksi, joista pyrolyysiöljy saadaan talteen lauhduttamalla. Lauhtumattomat hiilivetykaasut hyödynnetään prosessin sisäisessä energiantuotannossa. Prosessin sivutuotteena syntyy kiintoaines, pyrolyysihiili, joka voidaan hyödyntää uudelleen raaka-aineena.

 
nosto-turvallisesti-ja-tehokkaasti.jpg
 

Turvallisesti ja tehokkaasti

Kierrätämme pääasiassa Polyeteeni ja polypropeenipohjaisia muovijätteitä. Jätevirrat vastaanotamme toimijoilta, jotka ovat valmiita sitoutumaan ISCC -sertifikaatin edellyttämällä tavalla kestävään ja kautta ketjun läpinäkyvään toimintatapaan.

Muovijätteestä tuotettu kierrätysnafta tuotetaan ja toimitetaan jatkokäyttöön kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Kustannustehokkuuden mahdollistavat innovatiiviset prosessitekniset ratkaisumme muovijätteen syöttösysteemissä ja prosessien termodynaamisissa ratkaisuissa. Turvallisuus on vaativan prosessimme kehityksen ykkösasia!